ข้อมูลคนร้อยปีที่ยังมีชีวิตอยู่
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด อายุ จังหวัด
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170