sdskdskjdksdjd
วันที่ : 08 กุมภาพันธ์ 276303 514 ครั้ง


 

หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี หรือท่านชายภี พระราชโอรสในพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ เป็นศตวรรษิกชนที่มีอายุครบ 100 ปี ในปี 2565 ท่านชายภีเป็นผู้ถวายงานใกล้ชิดในหลวงรัชกาลที่ 9 มาทั้งชีวิต และในปี 2554 ท่านชายภีได้รับยกย่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เป็น “ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน” สาขาปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทย

ท่านชายภี เป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตให้กับลูกหลาน หลานสาวของท่านชายภี ได้ถ่ายทอดความประทับใจที่มีต่อคุณตาว่า “ท่านตาเป็น somebody ที่วางตัวเป็น nobody เสมอ ท่านตาจึงมีความสุขกับสิ่งรอบตัว พอใจในการกระทำทุกอย่าง มีความเด็ดขาด ในขณะเดียวกันก็ปล่อยวางไม่ยึดติดกับอะไรทั้งสิ้น” วิธีคลายเครียดที่ท่านทำเป็นประจำ และถือว่าเป็นเคล็ดลับที่ทำให้มีอายุยืนยาวจนเป็นศตวรรษิกชน คือ การที่ท่านชอบดูการ์ตูน tom and jerry และอ่านการ์ตูนตลกๆ ใน bangkokpost

         ด้านการศึกษาและการทำงาน จบการศึกษาจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ และไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ และเคยมีประสบการณ์ฝึกเป็นทหารอังกฤษและเข้าร่วมกับเสรีไทย จากนั้นท่านเดินทางกลับประเทศไทยในฐานะ “นายมั่น” เพื่อมาเป็นสายลับส่งวิทยุให้กับทหารอังกฤษในยุคสงครามโลกที่มีทหารญี่ปุ่นเข้ามาในประเทศไทยในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และปฏิบัติงานจนสงครามสิ้นสุด

         ต่อมาได้มารับหน้าที่  เป็นผู้รับสนอง พระบรมราชโองการ และเป็นผู้ติดตามใกล้ชิดในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ในการขึ้นไปช่วยจัดตั้งโครงการหลวงขึ้นเป็นโครงการส่วนพระองค์ และเพื่อร่วมมือแก้ปัญหากำจัดฝิ่นและการสนับสนุนชาวเขาหันมาปลูกพืชรวมทั้งผัก และดอกไม้เมืองหนาวที่มีประโยชน์

         ผลงานของหม่อมเจ้าภีศเดช  รัชนี มีผลงานที่เกี่ยวข้องต่อวงการเกษตรของประเทศไทยและได้รับยกย่องเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทย ปี 2554 โดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และในฐานะประธานมูลนิธิโครงการหลวงได้มีบทบาทในการส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวแก่เกษตรกรบนพื้นที่สูง เพื่อแก้ปัญหาการทำไร่เลื่อนลอยและการปลูกฝิ่น ตามแนวคิดการส่งเสริมการใช้พื้นที่ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์

         หม่อมเจ้าภีศเดช  รัชนี  มีความสนใจในการต่อเรือใบ โดยซื้อตำราการต่อเรือใบภาษาอังกฤษมาศึกษาและทดลองต่อเรือใบด้วยตนเองจนสำเร็จ และได้เป็นผู้ถวายคำแนะนำในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการต่อเรือใบรำแรกที่ชื่อว่า “ราชประแตน” และในหลวงรัชกาลที่ 9 ถือเป็น “ครูสองภาษา” คือ crew ในฐานะลูกเรือและครูสอนต่อเรือในเวลาเดียวกัน

         ศูนย์ศตวรรษิกชน ขอเป็นส่วนหนึ่งในการบันทึกเรื่องราวในวาระครบรอบอายุ 100 ชันษา และการเป็นศตวรรษิกชนโดยสมบูรณ์ และขอให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงสมวัยสืบต่อไป

 


ขอขอบคุณข้อมูลจาก

กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน. เข้าถึงใน https://www.moac.go.th/philosopher-philosopher-preview-382991791801.

โรงเรียนเทพศิรินทร์. นักเรียนเก่า ที่มีชื่อเสียง. เข้าถึงใน https://www.debsirin.ac.th/about-us/detail-student.php?id=28.

Dinas Seni dan Budaya Universitas Suan Sunandha Rajabhat. keluarga kerajaannya Pangeran Ratchanee Jamcharat Departemen Muen Pittayalongkorn Akses di https://culture.ssru.ac.th/th/news/view/new230

Media Global JSL. President of the Royal Project Foundation [19 Jan. 2017] diakses di https://www.youtube.com/watch?v=y782WflFL-U 

Terima kasih untuk gambar dari

http://oknation.nationtv.tv/blog/februarynews/2017/01/25/entry-2

https://www.moac.go.th/philosopher-philosopher-preview-382991791801

Memek


สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170