นางสาวสยาม ความงามในวัย 100 ปี
วันที่ : 23 มิถุนายน 2564 562 ครั้ง

     

     คุณวณี เลาหเกียรติ เกิดเมื่อ 3 เมษายน 2464 หรือชื่อเดิมเอเวอลีน เลาหเกียรติ ตามชื่อนักบุญเอเวอลีน คล้องกับชื่อนักบุญเมื่อคุณได้รับศีลล้างบาปก่อนอายุ 1 เดือน คุณยายวณีใช้ชื่อนี้ จนเข้าประกวดนางสาวพระนคร เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2478 เป็นบุตรสาวของ ร้อยตำรวจเอก บุญจินต์ เลาหเกียรติและ นางละม่อม จันทรเวคิน ครอบครัวล้วนเป็นข้าราชการ

     จบการศึกษาระดับอนุบาลที่โรงเรียนเซนต์แมรี กุหลาบวิทยา ต่อมาได้ ย้ายไปศึกษาต่อที่ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ และโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
เมื่อมีการประกวดนางสาวสยาม วณีได้รับการเชิญชวนจากนายอำเภอบางรัก ให้เข้า ร่วมการประกวดนางสาวพระนครเมื่ออายุ 16 ปี และเป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดนางสาวสยาม 

     เมื่ออายุ 20 ปีคุณวณีได้เข้าพิธีสมรสกับ นายแพทย์มานิตย์ สมประสงค์ อายุ 33 ปี จบการศึกษาแพทยศาสตร์จากโรงพยาบาลศิริราช พิธีจัดขึ้น ณ วังปารุสกวัน โดยมีพระยาพหลพลพยุหเสนา นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเป็นเจ้าภาพ หลังจากได้รับตำแหน่งนางสาวสยาม 4 ปี ต่อมามีบุตรธิดารวมทั้งหมด 3 คน
เส้นทางการประกวด

     ในปี พ.ศ. 2478 มีการประกวดนางสาวสยาม เป็นส่วนหนึ่งของการฉลองรัฐธรรมนูญของรัฐบาล นายอำเภอบางรักในขณะนั้น ได้จัดผู้หลักผู้ใหญ่มาทาบทามให้คุณยายวณีไปประกวด โดยผ่านการคัดเลือกจากจังหวัดพระนครให้เป็นนางสาวพระนครในวันแรกของการประกวด และเข้าเป็นตัวแทนของการประกวดนางสาวสยาม
สำหรับเครื่องแต่งกายที่ใช้ในการประกวดนั้น กำหนดให้ผู้เข้าประกวดสวมใส่ชุดไทย ห่ม สไบเฉียง นุ่งผ้าซิ่นยาวกรอมเท้า และไม่ให้สวมใส่รองเท้าขณะเดินแสดงตัวบนเวที การประกวดครั้งนั้นทำให้คุณยายวณีได้ตำแหน่งนางสาวสยามคนที่ 2 มีผู้สวมมงกุฎคือ หม่อมกอบแก้ว อาภากร ณ อยุธยา รางวัลที่ได้รับ ประกอบด้วย มงกุฎ สร้อยเพชร และ เงินรางวัล 1,000 บาท ซึ่งเป็นปีแรกที่มีการมอบเงินรางวัล ให้แก่นางสาวสยาม 

ภาพปัจจุบันเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน​ไวรัสโควิด19

ศูนย์ศตวรรษิกชนขอเป็นส่วนหนึ่งในการบันทึกเรื่องราวของศตวรรษิกชน ที่ยังคงคุณค่า ความงามสมวัย และเป็นแบบอย่างของคนในสังคม

ขอขอบคุณ ที่มาของข้อมูล


-ประวัติคุณยายวณี สมประสงค์ จัดทำโดยหลาน ๆ เพื่อฉลองคุณยายอายุ ๙๓ ปี http://khunyaivanee.com/ประวัติคุณยาย.html
-ธนสรณ์ สุมังคละกุลม, (2562). การเปลี่ยนแปลงบทบาทของนางสาวไทยระหว่าง พ.ศ. 2477-2542.  http://ir-ithesis.swu.ac.th/dspace/bitstream/123456789/597/1/gs581130151.pdf
-Facebook นางฟ้าชาวไทย เผยแพร่เมือ 20 กันยายน 2019 https://www.facebook.com/siamsqueen/posts/119515849439019/
-ชีวิตรักของนางงามยุคคณะราษฎร จากเวที สู่ภริยาทูต-คุณนายเหล่าทัพ-ร่วมเชื้อพระวงศ์ ผู้เขียน ณัฐธิดา ทองเกษม เผยแพร่ วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
https://www.silpa-mag.com/history/article_57968
-เผยนางงามยุคแรกห้ามแต่งหน้า รัฐขอบริจาครางวัล ผู้ชนะเหลือแต่มงกุฎ-ถ้วย เผยแพร่ -วันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ.2563
https://www.silpa-mag.com/culture/article_35719

-ภาพจาก Facebook  ดาราภาพยนตร์


สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170