Highlight
อายุวัฒนมงคล ศตวรรษกาล พระมหาเถราจารย์แห่งเมืองปากน้ำโพ

วันที่ 17 / 05 / 2564 | จำนวนผู้ชม : 397 ครั้ง

รูปภาพจาก Facebook page : พัดยศ สมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย

๑๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ น้อมถวายสักการะพระราชมงคลวัชราจารย์ (หลวงพ่อพัฒน์ ปุญฺญกาโม) ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลธารทหาร
เจ้าอาวาสวัดธารทหาร จังหวัดนครสวรรค์เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล ๑๐๐ ปี

หลวงพ่อพัฒน์ ปุญฺญกาโม ท่านมีนามเดิมว่า พัฒน์ ก้อนจันเทศ เกิดเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๕  ตรงกับวันศุกร์ แรม ๒ ค่ำ เดือน ๖ ปีจอ  ที่บ้านสระทะเล ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ เป็นบุตรชายของนายพุฒ และ นางแก้ว ชาวเมืองนครสวรรค์ ช่วงวัยเด็กที่บ้านสระทะเลเกิดภัยแล้ง ครอบครัวจึงอพยพไปทำนาที่บ้านหนองเนิน อ.ท่าตะโก และย้ายไปทำนาที่บ้านหนองหลวง อ.ท่าตะโก จนเมื่ออายุได้ ๑๓ ปี  จึงเดินทางกลับมาศึกษาต่อวัดสระทะเล อ.พยุหะคีรี จนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โดยไปพำนักอยู่กับหลวงลุง ซึ่งเป็นศิษย์ของหลวงพ่อเทศ วัดสระทะเล พระเกจิคณาจารย์ยุคก่อนปี ๒๕๐๐ และศึกษาพระปริยัติธรรมและพระเวทย์วิทยาคมตามวิสัยของชายชาตรีในสมัยนั้น

ล่วงถึงปี พ.ศ.๒๔๘๙ ได้เข้าพิธีอุปสมบทตามประเพณี ณ พระอุโบสถวัดสระทะเล ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี  จ.นครสวรรค์ โดยมีพระธรรมไตรโลกาจารย์ (หลวงพ่อยอด) วัดเขาแก้ว เป็นพระอุปัชฌาย์ หลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระอธิการชั้ว วัดสระทะเล เป็นพระอนุสาวนาจารย์ โดยได้ฉายาว่า “ปุญญกาโม” แปลความว่า ผู้ปรารถนาในบุญ หลวงพ่อพัฒน์ผู้คงแก่เรียนทั้งทางโลกและทางธรรม ครองสมณเพศอย่างสมถะ อารมณ์ดี มีเมตตาธรรมสูง ไม่เคยโกรธหรือตำหนิใคร ใช้ความรู้ความสามารถนั้นสงเคราะห์สาธุชนผู้มีจิตศรัทธาให้พ้นจากความทุกข์ร้อนในจิตใจ อีกทั้งเป็นพระนักพัฒนา และเป็นเจ้าอาวาสรูปแรก ของวัดธารทหาร (ห้วยด้วน) พัฒนาวัดจนมีเนื้อที่ประมาณ ๕๓ ไร่ โดยได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๓๖ 

หลวงพ่อพัฒน์หาใช่เพียงพระเกจิคณาจารย์ที่ทรงคุณแต่ฝ่ายพระเวทพุทธาคมเท่านั้น เพราะปัจจัยรายได้จากการบูชาวัตถุมงคลที่ของหลวงพ่อ ได้ก่อให้เกิดคุณูปการมหาศาลแก่ชาวจังหวัดนครสวรรค์และพื้นที่ใกล้เคียงเป็นอย่างมาก ทั้งให้การอุปถัมภ์การสร้างโรงพยาบาลและสถานศึกษาหลายแห่ง อาทิ โรงพยาบาลอำเภอหนองบัว หลวงพ่อพัฒน์ และคณะศิษย์ได้ร่วมกันมอบเงินจำนวน ๕๐ ล้านบาท เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารสงฆ์ในโรงพยาบาลอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เป็นต้น 

และนับเป็นพระกรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสมณศักดิ์ ให้ พระครูนิวิฐปุญญากร เป็น พระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่ พระราชมงคลวัชราจารย์ ไพศาลศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดธารทหาร จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔  ยังความปลื้มปีติแก่สาธุชนผู้มีจิตศรัทธา ตลอดจนชาวเมืองนครสวรรค์เป็นอย่างยิ่ง

ถ่ายภาพโดย คุณธีภพ ขำศิริ

ผู้เขียนมีโอกาสได้สนทนากับคุณธีภพ ขำศิริ ผู้ที่เคยมีโอกาสสนทนากับหลวงพ่อพัฒน์คราวเดินทางไปปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เมื่อราวปี ๒๕๖๒ ท่านได้บอกถึงเคล็ดลับของการเป็นผู้สูงวัยสุขภาพดี และมีความสุขว่า 


“ผมเรียนคาถามาเยอะ แต่ถ้าอยากให้มีเสน่ห์เมตตาไม่ต้องใช้คาถาเลย” 
“เจอใครให้ยิ้มให้ทักทาย พูดแต่เรื่องดีๆ “ใครเห็นใครก็รัก เขาก็เมตตา”
“ผมไม่เอาเรื่องไม่ดีมาคิด ปล่อยวาง ใครจะว่าอะไรช่างเขา”
 “ใครมาขออะไรให้ช่วย ถ้าผมช่วยได้ผมก็ช่วย”
ท่านทิ้งท้ายไว้ถึงความเมตตาต่อสรรพสัตว์ว่า
“หมาเกิดมาเป็นหมาก็ลำบากอยู่แล้ว ของกินในวัดก็เยอะแยะ แบ่งกันกินไป”

เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสมณศักดิ์ ให้ พระครูนิวิฐปุญญากร เป็น พระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่ พระราชมงคลวัชราจารย์ฯ และเนื่องในโอกาสเนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล ๑๐๐ ปีของหลวงพ่อพัฒน์ ปุญฺญกาโม 
ผมในฐานะพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสขอกราบอวยพรให้พระเดชพระคุณหลวงปู่เจริญด้วยอายุวัฒนมงคล ดำรงธาตุขันธ์เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้พระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนในฐานะ “หลักใจแห่งศรัทธาสืบพระศาสนาต่อไป”

ขอน้อมมุฑิตาสักการะด้วยใจเคารพ

ศูนย์ศตวรรษิกชนขอขอบคุณ คุณกุลธน ทรัพย์สมบัติ (ศรี กุลธน) นักศึกษาปรัชญา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่ได้เรียบเรียงเรื่องเล่าของศตวรรษิกชนในฐานะพระเถราจารย์ซึ่งเป็นที่เคารพของผู้คน และเป็นแบบอย่างของศิษยานุศิษย์ในการครองตนในศีลธรรมและวัตรปฏิบัติในความสมถะ เรียบง่ายและยังประโยชน์สุขให้ศรัทธาชนตลอดไป

แหล่งที่มาของข้องมูล
สัมภาษณ์นายธีภพ ขำศิริ
Facebook page : พัดยศ สมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย , หลวงพ่อพัฒน์ ปุญญกาโม วัดห้วยด้วน
สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210331162618007 


 

ศูนย์ศตวรรษิกชน

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
02441-0201-4 ต่อ 511,532,535