ในช่วงครึ่งทศวรรษที่ผ่านมา จำนวนและสัดส่วนผู้สูงอายุได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในปี พ.ศ. 2503 ประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอยู่เพียงร้อยละ 6 หรือประมาณ1 ล้านคนเท่านั้น แต่ในปี พ.ศ. 2553 สัดส่วนผู้สูงอายุได้เพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ 12 หรือประมาน 7.5 ล้านคน อายุมัธยฐานของประชากรไทยเป็นดัชนีอีกตัวหนึ่งที่แสดงว่าอายุของประชากรได้เพิ่มสูงขึ้น ในปี พ.ศ. 2503 อายุมัธยฐานของประชากรไทยจะสูงไม่ถึง 20 ปี แต่ปัจจุบันอายุมัธยฐานกลับสูงขึ้นถึง 30 ปี ในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้า อายุมัธยฐานของประชากรไทยจะสูงขึ้นถึง 40 ปี หมายความว่า ครึ่งหนึ่งของจำนวนประชากรจะมีอายุสูงกว่า 40 ปี
Highlight
ดูทั้งหมด
มุมศตวรรษิกชน
ดูทั้งหมด
ร้อยเป็นตัวเลข
ดูทั้งหมด

ศูนย์ศตวรรษิกชน

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
02441-0201-4 ต่อ 511,532,535