บทความ

DocumentsDate added

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]
เอกสารประกอบการบรรยาย นำเสนอในการสัมมนาเรื่อง “เตรียมพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ”โดย รศ. ศศิพัฒน์ ยอดเพชรคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ประเด็นการนำเสนอ1. สภาพปัญหาการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว และชุมชน2. ปัญหาของระบบบริการที่มีผลกระทบต่อผู้สูงอายุ ครอบครัวและชุมชน3. ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการพัฒนาบริการสำหรับผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชน
เอกสารประกอบการบรรยาย นำเสนอในการสัมมนาเรื่อง “เตรียมพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ”โดย ดร.พวงเพ็ญ ชั้นประเสริฐนักวิชาการสาธารณสุข สำนักปลัดกระทรวงสาะรณสุข กระทรวงสาธารณสุข
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 6 of 12