ห้องสมุดศูนย์ฯ

รายงานประจำปี "สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2554"

Print
PDF

วันนี้มาแนะนำหนังสือ "รายงานประจำปีสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2554" ท่านที่สนใจสามารถเข้าไปดาวโหลดได้ที่เว็บไซด์ของ มส.ผส. ผ่านทางลิงค์นี้ได้ค่ะ

www.thaitgri.org/images/document/ElderSituations/situationofthailandelderThai2554.pdf

 

คุณค่าผู้สูงอายุในสายตาสังคมไทย

Print
PDF

ประชากรและสังคม 2553

โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้แต่ง: สุชาดา ทวีสิทธิ์ , สวรัย บุณยมานนท์

ดาวโหลด...ฟรีตามลิงค์นี้ค่ะ

http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsr-th/download_PublicationBook/2553/408-ValueElderly.pdf

หรืออีกหนึ่งทางเลือกง่ายๆ  ประชากรและสังคม ผู้สูงอายุ

 

รายงานประจำปี "สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2552"

Print
PDF
"การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นภารกิจที่ได้มีการถ่ายโอนจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย รับไปดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 โดยเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลทำหน้าที่หลักในการจัดทำทะเบียน ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สูงอายุ" (มส.ผส.)

รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุประจำปี2552  สามารถดาวโหลดได้ที่นี่ค่ะ

www.thaitgri.org/images/document/ElderSituations/situationofthailandelderThai2552.pdf

 

 

 

Ten verified oldest people living.

Print
PDF

Ten verified oldest people living in the world.

 

Rank

Name

Sex

Birth date

Age as of 18 July 2011

Place of residence

1

Besse Cooper[1]

F

26 August 1896

114 years, 326 days

United States

2

Chiyono Hasegawa[1]

F

20 November 1896

114 years, 240 days

Japan

3

Venere Pizzinato[1]

F

23 November 1896

114 years, 237 days

Italy[a]

4

Shige Hirooka[1]

F

16 January 1897

114 years, 183 days

Japan

5

Dina Manfredini[1]

F

4 April 1897

114 years, 105 days

United States[b]

6

Jiroemon Kimura[1]

M

19 April 1897

114 years, 90 days

Japan

7

Delma Kollar[1]

F

31 October 1897

113 years, 260 days

United States

8

Toshi Horiya[1]

F

8 November 1897

113 years, 252 days

Japan

9

Leila Denmark[1]

F

1 February 1898

113 years, 167 days

United States

10

Mathilde Aussant[1]

F

27 February 1898

113 years, 141 days

France

คนร้อยปี ประวัติศาสตร์ที่ยังมีชีวิต

Print
PDF

คาดกันว่าประชากรไทยอายุเกิน 100 ปีขณะนี้มีอยู่ราวๆ 1,400 คน หญิง 900 ชาย 500 ความลับอายุยืนของไม้ไม่ยอมใกล้ฝั่งกลุ่มนี้คืออะไร

 

อายุ วัณโณ สุขัง พลัง ขอให้อายุมั่นขวัญยืน อายุยืนหมื่นปี..ไม่ว่ายุคไหนๆ การมีอายุยืนยาวยังคงเป็นยอดปรารถนาของมนุษย์ แต่หากชีวิตถูกลิขิตให้มีอายุยืนยาวถึง 100 ปีจริงๆ พรข้อนี้จะวิเศษอยู่อีกไหม?...มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่จะมีโอกาสตอบคำถามนี้

 

 104 ปียังแจ๋ว...ท่านผู้หญิงยสวดี อัมพรไพศาล

 

ภาพโดย : ธัชดล ปัญญาพานิชกุล

 

Read more...