ห้องสมุดศูนย์ฯ

Ten verified oldest people living.

Print
PDF

Ten verified oldest people living in the world.

 

Rank

Name

Sex

Birth date

Age as of 18 July 2011

Place of residence

1

Besse Cooper[1]

F

26 August 1896

114 years, 326 days

United States

2

Chiyono Hasegawa[1]

F

20 November 1896

114 years, 240 days

Japan

3

Venere Pizzinato[1]

F

23 November 1896

114 years, 237 days

Italy[a]

4

Shige Hirooka[1]

F

16 January 1897

114 years, 183 days

Japan

5

Dina Manfredini[1]

F

4 April 1897

114 years, 105 days

United States[b]

6

Jiroemon Kimura[1]

M

19 April 1897

114 years, 90 days

Japan

7

Delma Kollar[1]

F

31 October 1897

113 years, 260 days

United States

8

Toshi Horiya[1]

F

8 November 1897

113 years, 252 days

Japan

9

Leila Denmark[1]

F

1 February 1898

113 years, 167 days

United States

10

Mathilde Aussant[1]

F

27 February 1898

113 years, 141 days

France

คนร้อยปี ประวัติศาสตร์ที่ยังมีชีวิต

Print
PDF

คาดกันว่าประชากรไทยอายุเกิน 100 ปีขณะนี้มีอยู่ราวๆ 1,400 คน หญิง 900 ชาย 500 ความลับอายุยืนของไม้ไม่ยอมใกล้ฝั่งกลุ่มนี้คืออะไร

 

อายุ วัณโณ สุขัง พลัง ขอให้อายุมั่นขวัญยืน อายุยืนหมื่นปี..ไม่ว่ายุคไหนๆ การมีอายุยืนยาวยังคงเป็นยอดปรารถนาของมนุษย์ แต่หากชีวิตถูกลิขิตให้มีอายุยืนยาวถึง 100 ปีจริงๆ พรข้อนี้จะวิเศษอยู่อีกไหม?...มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่จะมีโอกาสตอบคำถามนี้

 

 104 ปียังแจ๋ว...ท่านผู้หญิงยสวดี อัมพรไพศาล

 

ภาพโดย : ธัชดล ปัญญาพานิชกุล

 

Read more...

Oldest verified person by nation

Print
PDF

This article gives the recordholders for various countries to the extent that they have been established. These records are based on country of birth in current borders for simplicity. Those listed as 'verified' have been validated by an international body that specifically deals in longevity research, such as the Gerontology Research Group.

Read more...

108 คำตอบ เติมพลังผู้สูงวัย จุดไฟความสุข

Print
PDF

โดย วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- คำนิยม -

จาก นพ.บรรลุ ศิริพานิช

ผมสนใจเรื่องผู้สูงอายุมานานกว่า 50 ปี ก่อนที่ผมจะเป็นผู้สูงอายุเสียอีก เพราะผมคาดในใจไว้นานแล้วว่า เรื่องผู้สูงอายุจะเป็นเรื่องสำคัญในโลกอนาคตแน่ๆ ไม่เฉพาะแต่ในประเทศไทย แต่จะเป็นทั่วทั้งโลก
เมื่อสนใจเรื่องผู้สูงอายุ ก็ได้สัมผัสผู้สูงอายุมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะเมื่อได้สัมผัสกับผู้สูงอายุไทยมากเข้า จะพบปัญหาข้อหนึ่ง ซึ่งเป็นปัญหาคาใจ แต่ไม่ค่อยกล้าพูดกันในที่แจ้ง ไม่รู้ว่าจริงหรือเท็จ เพราะผู้พูดมักจะพูดว่า “เขาว่า” ไม่รู้ว่าใครว่า เรื่องนั้นคือปัญหา “เพศสัมพันธ์ในผู้สูงอายุ”

Read more...

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ “โครงการวิจัย ระบบการดูแลระยะยาวเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงเพื่อวัยสูงอายุ”

Print
PDF
จากการที่ประเทศไทย มีสัดส่วนของประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้ให้ความสนใจกับประชากรกลุ่มนี้เพิ่มมากขึ้น กับภาวะที่เกิดกับประชากรกลุ่มนี้ เช่น ปัญหาเรื่องสุขภาพ การเงิน รวมทั้งผู้ดูแล เป็นต้น และได้มีหลายหน่วยงานที่สนใจศึกษา ทำงานวิจัยกับประชากรกลุ่มดังกล่าวมากกมาย
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ก็เป็นอีกภาคส่วนหนึ่งที่สนใจในประเด็นดังกล่าว และจัดทำโครงการวิจัย เรื่อง ระบบการดูแลระยะยาวเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงเพื่อวัยสูงอายุ โดยเป็นการวิเคราะห์ที่นำเอาเศรษฐศาสตร์เข้ามาร่วมพิจารณาด้วย
การวิจัยนี้ ได้หยิบยกการดูแลระยะยาวของผู้สูงอายุในเขตเมืองมาวิเคราะห์ เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับความต้องการระบบการดูแลผู้สูงอายุ และการจัดให้มีสถานบริการโดยสถานประกอบการ เพื่อศึกษาโครงสร้างและจัดวางระบบการดูแลระยะยาว และหาแนวทางสนับสนุน ส่งเสริม จัดให้มีระบบการดูแลผู้สูงอายุ และการกำกับดูแลสถานประกอบการ ทั้งด้านคุณภาพและบริการ
จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า ผู้สูงอายุเกือบร้อยละ 9 ที่ต้องพึ่งพาผู้อื่นในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน และในกลุ่มนี้มีอยู่ไม่น้อยที่ต้องอาศัยอยู่ตัวคนเดียวหรือตามลำพังกับคู่สมรส นอกจานี้ยังพบอีกว่าผู้สูงอายุเกือบร้อยละ 30 ที่ไม่มีผู้ดูแลหลัก ในรายงานวิจัยเล่นนี้ ได้นำเสนอประเด็นปัญหาที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง รวมทั้งเสนอแนะเชิงนโยบายที่เอื้อประโยชน์ต่อประชากรกลุ่มนี้ด้วย หากสนใจสามารถหาคำตอบได้ในรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เล่มนี้ค่ะ

ดาวโหลดได้ตามลิงค์นี้ค่ะ http://www.oppo.opp.go.th/pages/document/document_09.html

ผู้แต่ง:
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กุมภาพันธ์ 2553