ห้องสมุดศูนย์ฯ

รายงานประจำปี "สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2551"

Print
PDF

รายงานฉบับบนี้เป็นรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุฉบับที่ 3 ทีมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้สูงอายุไทย(มส.ผส.) ได้จัดทำโดยการมอบหมายของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในปี 2551 จำนวนและสัดส่วนผู้สูงอายุของไทยก็ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามการพัฒนาประเทศที่ดีขึ้นตามลำดับ

สนใจอ่านเนื้อหาสาระดีๆ ได้ที่นี่ค่ะ

www.thaitgri.org/images/document/ElderSituations/situationofthailandelderThai2551.pdf

แรงงานสูงวัยและการคาดการณ์ ผลกระทบจากการขยายกำหนดเกษียณอายุ

Print
PDF

Ageing Workers and Estimated Impacts of the Retirement Age Extension in Thailand

เฉลิมพล แจ่มจันทร์ Chalermpol Chamchan 1
สวรัย บุณยมานนท์ Sawarai Boonyamanond 2

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคาดประมาณผลกระทบจากแนวคิดการขยายกำหนดเกษียณอายุ ที่จะมีต่อกำลังแรงงานของประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานสูงวัย ในภาคการจ้างงานที่เป็นทางการหรือการจ้างงานในระบบ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยกำหนดที่มีอิทธิพลต่อสถานภาพการทำงานของประชากรไทย ที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป ใน 3 กลุ่มสถานภาพ ซึ่งได้แก่ ก) การทำงานในระบบ ภาครัฐและภาคเอกชน ข) การทำงานนอกระบบในภาคการเกษตร แรงงานในครัวเรือน การประกอบธุรกิจและการค้าส่วนตัว และ ค) การไม่ได้ทำงาน ผลจากการวิเคราะห์ถูกนำมาใช้ในการคาดประมาณตามวัตถุประสงค์ข้างต้น

จากการศึกษาโดยใช้ข้อมูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกับการฉายภาพประชากรของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม โดยการกำหนดให้กำหนดเกษียณอายุที่เป็นทางการของประเทศไทย ขยายเพิ่มขึ้นปีละ 1 ปีอายุ จากอายุ 60 ปี ใน พ.ศ. 2552 เป็นอายุ 65 ปี ใน พ.ศ. 2557 ภายในระยะเวลา 5 ปี หรือระหว่าง พ.ศ. 2553 - 2557 จากการคาดประมาณ พบว่า การขยายกำหนดเกษียณอายุตามข้อกำหนดดังกล่าว จะสามารถเพิ่มหรือในอีกนัยหนึ่ง คงจำนวนแรงงานสูงวัยในช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป ให้อยู่ในภาคการจ้างงานที่เป็นทางการหรือการจ้างงานในระบบ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้มากถึงประมาณ 2.1 - 2.4 ล้านคน

สนใจอ่านบทความฉบับเต็มอ่านได้ที่นี่ แรงงานสูงวัยและการคาดการณ์ ผลกระทบจากการขยายกำหนดเกษียณอายุ

จาก หนังสือประชากรและสังคม 2554 "จุดเปลี่ยนประชากร จุดเปลี่ยนสังคมไทย"
บรรณาธิการ :สุรีย์พร พันพึ่ง , มาลี สันภูวรรณ์

อยู่ร้อยปีไม่มีป่วย

Print
PDF

รู้หรือไม่! อาหารเพื่อสุขภาพอาจทำให้คุณป่วย โยเกิร์ตก่อสารพิษในลำไส้ นมวัวเป็นต้นเหตุของโรคกระดูกพรุน ชาเขียวทำให้กระเพาะอาหารอักเสบ และอีกหลายความเชื่อผิดๆ ที่จะทำให้ชีวิตคุณไม่ยืนยาวถึงร้อยปี
ผู้เขียน Hiromi Shinya (ฮิโรมิ ชินยะ ), น.พ.
ผู้แปล กาญจนา ประสพเนตร

พบกับหนทางแห่งการมีอายุยืนยาวโดยไม่เจ็บป่วย ด้วยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตและพฤติกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการกินอาหาร ดื่มน้ำ พักผ่อนนอนหลับ การทำงาน หรือกิจวัตรประจำวัน เพื่อสุขภาพที่ดี มาเริ่มต้นดูแลสุขภาพตนเองเสียแต่วันนี้ ก่อนที่จะเจ็บป่วย ต้องดำรงชีวิตอยู่ด้วยยา พึ่งพาหมอเป็นหลัก แล้วคุณจะค้นพบด้วยตนเองว่า อายุหลักร้อยอย่างมีสุขภาพดีนั้น ไม่ไกลเกินเอื้อม

Read more...

ขอบฟ้าแห่งอายุร้อยปี

Print
PDF

บทเรียนเพื่อชีวิตที่ยืนยาว จากคนที่มีอายุยืนยาวที่สุด
ผู้เขียน Dan Buettner (แดน บุทเนอร์)
ผู้แปล พิมพา อจลากุล

หนังสือเล่มนี้เป็นการส่งผ่านเรื่องราวการใช้ชีวิตที่ดีด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งจากผู้เฒ่าอายุเกินร้อยปี ซึ่งครอบคลุมทุกอย่างนับจากการเลี้ยงดูเด็กไปจนถึงการเรียนรู้ที่จะเป็นที่รักจากการแสวงหาความร่ำรวยไปถึงการแสวงหาและรักษารักแท้แห่งชีวิต เราสามารถเรียนรู้การสร้างขอบฟ้าแห่งอายุร้อยปีส่วนตัวของเราจากพวกเขาพร้อมกับเริ่มก้าวเข้าสู่เส้นทางการมีชีวิตที่ยืนยาวกว่าและดีกว่า หนังสือจะพาคุณไปยังจุดสำคัญของโลกที่ได้รับการรับรองแล้วว่ามีผู้เฒ่าอายุร้อยปีอาศัยอยู่จริง นั่นคือการเดินทางไปยังขอบฟ้าแห่งอายุร้อยปีเองเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นพื้นที่แถบบาร์บาเกียแห่งซาร์ดิเนียในประเทศอิตาลี โอกินาวาในประเทศญี่ปุ่นชุมชนโลมาลินดาในรัฐแคลิฟอร์เนียและแหลมนิโคยาในประเทศคอสตาริกาเมื่อไปถึงแต่ละแห่งเราจะได้พบวัฒนธรรมหลากหลายที่มีเอกลัษณ์เฉพาะตัวที่จะนำพาไปสู่ความมีอายุยืน

Read more...

ประชากรสูงวัยในอาเซียน

Print
PDF
ศุทธิดา ชวนวัน This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
ปัจจุบันประชากรโลกกำลังมีอายุสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยมีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป จำนวน 565 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 8 ของประชากรโลกทั้งหมด (PRB, 2012)1 การที่จะกำหนดว่า ประเทศใดได้เข้าสู่ "สังคมสูงวัย" แล้วนั้น สามารถพิจารณาได้จากสัดส่วนของประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปที่มีมากกว่าร้อยละ 7 หากประเทศนั้นมีจำนวนประชากรสูงวัยมากกว่าร้อยละ 14 เรียกได้ว่าเข้าสู่ "สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์" และหากประเทศใดมีประชากรสูงวัยมากกว่าร้อยละ 20 แสดงว่า ประเทศนั้นได้เข้าสู่ "สังคมสูงวัยระดับสุดยอด" แล้ว (Prasartkul, 2012)2

Read more...