ห้องสมุดศูนย์ฯ

5 หลัก อายุยืน

Print
PDF

คุณหมอชิเงะอะกิ ฮิโนะฮะระ คุณหมอชื่อดังชาวญี่ปุ่นในวัยเกือบ 120 ปี ผู้ที่มีอายุยืน ห่างไกลโรคภัย ด้วยสูตรกิน-นอน-เคลื่อนไหวอย่างมีคุณภาพ ได้แนะนำ 5 หลักอายุยืนไว้อย่างน่าสนใจดังนี้

กินแค่พออิ่ม

หากเป็นคนอ้วนง่าย การเผาผลาญอาหารไม่ดี ไม่มีเวลาออกกำลังกาย การกินแค่พออิ่ม 70 เปอร์เซ็นต์ของความจุกระเพาะอาหาร จะช่วยลดปริมาณไขมัน และทำให้ค่าน้ำตาลในเลือดคงที่

ควบคุมปริมาณแคลอรีต่อวัน

1,600 กิโลแคลอรี (สำหรับเด็ก หญิงวัยทำงาน และผู้สูงอายุ)
2,000 กิโลแคลอรี (สำหรับวัยรุ่น ชายวัยทำงาน)
2,400 กิโลแคลอรี (สำหรับผู้ที่ใช้พลังงานมาก เช่น นักกีฬา เกษตรกร) 

Read more...

คู่มือยืดอายุสมอง

Print
PDF

"อัตราการเพิ่มของผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ

มีมากขึ้นเป็นเงาตามตัวกับยอดผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว...

โรคสมองเสื่อมจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลย

ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรคนี้

อาจเป็นตัวเราในวันหนึ่งวันใดข้างหน้า

หรือญาติผู้ใหญ่ในครอบครัวคนใดคนหนึ่งก็เป็นได้"

 

ใครจะคาดคิดว่า สักวันหนึ่งเราอาจจะเห็นคนที่เรารักและรักเรากลายเป็นคนแปลกหน้าไป พูดกันไม่รู้เรื่อง เพราะสมองเขาเละเลือน หรือญาติผู้ใหญ่ที่แสนดีของเรา อยู่ๆ เปลี่ยนไปกลายเป็นคนไม่มีเหตุผล ก้าวร้าวเจ้าอารมณ์ขึ้นมาเสียเฉยๆ บางทีก็หาว่าลูกหลาน คนดูแลขโมยข้าวของ ไม่ให้ข้าวให้น้ำ จำอะไรไม่ได้ ทำอะไรไม่เป็น ... ส่วนหนึ่งของคำนำสำนักพิมพ์

หนังสือเล่มนี้เขียนโดย พญ.สิรินทร ฉันศิริกาญจน ซึ่งมีประสบการณ์ดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่่อมมายาวนาน จะให้ข้อมูลความรู้และเล่าเรื่องราวที่ทำให้เราเข้าใจเรื่องกาเรปลี่ยนแปลงของสมองได้อย่างกระจ่าง รวมทั้งแนะวิธีดูแล ป้องกันสมองไม่ให้เสื่อมเร็วกว่าวัย สนใจหาซื้อมาอ่านกันได้ จัดจำหน่ายโดย บ. ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ราคา 155.- บาท

คู่มือดูแลพ่อแม่

Print
PDF

"ดิฉันพบว่า มีผู้สูงอายุอีกมากมายที่ไม่ได้ป่วย แล้วไม่เข้ามาพบแพทย์ ลูกหลานก็ดูแลกันไปตามที่เห็นว่าควร ดิฉันนึกไปถึงเมื่อดิฉันมีลูกคนแรก ยังต้องการหา "ตำรา" มาอ่าน แต่พอมามองเรื่องผู้สูงอายุ ได้แต่ดูแลกันตามที่คิดว่าควรจะเป็น มีทั้งเหมาะสมแล้ว และบางทีก็ยังไม่เหมาะ ไม่ควร จึงเกิดความคิดว่า น่าจะมี "คู่มือดูแลพ่อแม่" บ้าง ลูกๆ หลานๆ จะได้มีความรู้ ความเข้าใจ รู้ความจำกัดทางด้านร่างกาย เข้าใจมิติแห่งความคิดและมุมมองของท่านที่แตกต่างจากตัวเรา เนื่องจากวัยและการผ่านยุคสมัยที่แตกต่างกัน เพื่อจะได้สามารถให้การดูแลท่านได้ดีขึ้น"

หนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่น่าสนใจเล่มหนึ่ง ซึ่งเรื่องมีอยู่ไม่มากนักในประเทศไทย หนังสือเล่มนี้เขียนโดย พญ.สิรินทร ฉันศิริกาญจน ท่านเป็นแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดจำหน่ายโดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

ท่านใดสนใจหาซื้อได้ ราคา 185.00 บาท

รายงานการสังเคราะห์ ระบบการดูแลผู้สูงอายุ ในระยะยาวสำหรับประเทศไทย

Print
PDF

Synthesis of Long-term Care System for the Elderly in Thailand

คำนำ :ประเทศไทยได้ก้าวสู่สังคมประชากรชราภาพ (Ageing population) แล้ว จำนวนและสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็ว อายุขัยเฉลี่ยของประชากรรวมและผู้สูงอายุก็เพิ่มขึ้นเป็นลำดับ ขณะเดียวกันประเทศไทยเรากำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านของปัญหาสุขภาพ (Epidemeological transition) จากภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันด้วยโรคติดต่อไปยังการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและการบาดเจ็บ ทั้งสองเหตุการณ์นำไปสู่ลักษณะความจำเป็นด้านสุขภาพของคนไทยที่เปลี่ยนไปซึ่งต้องการการดูแลที่เปลี่ยนไปจากเดิมเช่นกัน ความต้องการบริการดูแลที่มีความต่อเนื่อง เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ เช่น การดูแลระยะกลางและระยะยาว มีมากขึ้น ในขณะที่ระบบยังปรับตัวไม่ทัน ดังนั้นจึงมีความจำเป็น ที่สังคมไทยต้องมีการพัฒนาระบบบริการรองรับกับสภาพดังกล่าวอย่างทันท่วงทีและเหมาะสม

Read more...

จำนวนศตวรรษิกชน (คนร้อยปี) ในประเทศไทย พ.ศ. 2537-2555

Print
PDF

หลายๆ คน คงตั้งคำถาม หรือพยายามที่จะหาคำตอบว่า ประเทศไทยมีคนร้อยปีอยู่มากน้อยแค่ไหน วันนี้ทางศูนย์ศตวรรษิกชน ได้รวบรวมจำนวนคนร้อยปีในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2537-2555 มานำเสนอดังตารางด้านล่างนี้ ข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ซึ่งจำนวนคนร้อยปีดังกล่าว เป็นตัวเลขจากการจดทะเบียน ซึ่งจำนวนดังกล่าวอาจจะมากเกินกว่าความเป็นจริง ที่อาจเกิดจากการตกจด หรือไม่แจ้งการตายก็เป็นได้ ดังนั้นการนำตัวเลขดังกล่าวไปใช้ควรมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนเสมอ

 

Read more...