ห้องสมุดศูนย์ฯ

คนร้อยปีในแดนมังกร

Print
PDF
ศุทธิดา ชวนวัน
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ประเทศจีน เป็นประเทศหนึ่งในโลกที่มีประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจำนวนศตวรรษิกชนหรือคนอายุร้อยปีที่มีจำนวนมากถึงเกือบห้าหมื่นคนในปัจจุบัน ปัจจุบันผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป มีสูงถึงร้อยละ 9 ของประชากรทั้งหมด

คุณยายทวด “อิง จู หลาน” เป็นศตวรรษิกชนจีนที่อาศัยอยู่ในบ้านพักคนชรา “หู เตี๋ย วาน จิ้ง เหล่าย่วน” หรือ “บ้านพักคนชราอ่าวผีเสื้อ” ในเมืองเซียงไฮ้ ประเทศจีน ปัจจุบันท่านมีอายุ 102 ปี ซึ่งเป็นเพียงคนเดียวที่มีอายุเกินหนึ่งร้อยปีในบ้านพักคนชราแห่งนี้ คุณยายอิงยังมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ยังรับประทานข้าวได้เอง และชอบดื่มเหล้า ท่านสามารถเดินไปไหนมาไหนเองได้ มีเพียงไม้เท้าที่ช่วยพยุงเท่านั้น คุณยายอิงเป็นคนอารมณ์ดี พูดเก่ง ชอบพูดคุยกับทุกคน ซึ่งสังเกตได้จากใบหน้าของคุณยายอิงที่เปี่ยมไปด้วยความสุขทุกครั้ง เมื่อมีคนรอบข้างวนเวียนเข้ามาคุยเป็นเพื่อนอยู่เสมอ การมีสุขภาพจิตที่ดี มีอารมณ์ขัน ไม่เครียด น่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้คุณยายอิงมีอายุยืนจนถึงทุกวันนี้

 

คู่แต่งงานที่ครองรักยาวนานที่สุดในอเมริกา

Print
PDF
ศุทธิดา ชวนวัน
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ต้อนรับปีใหม่กันด้วยข่าวที่น่ารักๆ กับคู่รักศตวรรษิกชนชาวอเมริกันที่ครองรักได้ยาวนานที่สุดถึง 81 ปี

คู่รักคู่นี้ คือ คุณตาจอห์น เบต้าร์ (John Betar)  อายุ 101 ปี และคุณยายแอน เบต้าร์ (Ann Betar) อายุ 97 ปี ทั้งคู่แต่งงานกันเมื่อ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2475 และเพิ่งจะครองรักครบ 81 ปีไปเมื่อปี 2556 ที่ผ่านมา คุณตาและคุณยายคู่นี้ได้รับรางวัลคู่รักที่ครองรักยาวนานที่สุดในสหรัฐอเมริกา (the longest married couple) จากองค์กร Worldwide Marriage Encounter ซึ่งในทุกปีองค์กรนี้จะค้นหาคู่รักที่ครองรักได้ยาวนานที่สุด เพื่อสนับสนุนการแต่งงานที่ยาวนาน และส่งเสริมให้หนุ่มสาวอเมริกันมีคู่ครองเพียงคนเดียว 
ปัจจุบันคุณตาจอห์น และคุณยายแอน มีบุตร 5 คน หลาน 14 คน และเหลน 16 คน มีลูกสาวที่อายุมากที่สุด คือ 80 ปี ทั้งคู่ได้ให้แง่คิดในเรื่องการครองคู่ว่า ความรักที่ทั้งสองมีให้กันนั้นเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไข อยู่ด้วยกันอย่างเข้าอกเข้าใจ และต้องประนีประนอมกันและกัน ซึ่งคติในการครองคู่นี้ น่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคู่รักทุกคู่ในโลก ที่จะทำให้ครองรักกันได้ยาวนานและมั่นคง เหมือนกับคุณตาจอห์น และคุณยายแอน

ที่มา: Viralnova. 2556. “They Just Broke The Marriage Record. But How They Started Is What Shocked Me” Retrieved 5 January 2014, from http://www.viralnova.com/longest-married

ทำไมเกาะโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น จึงมีศตวรรษิกชนมากที่สุดในโลก

Print
PDF

C5

ศุทธิดา ชวนวัน
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ดร.มาโกโตะ ซูซูกิ (Makoto Suzuki) ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาคนร้อยปี ของมหาวิทยาลัยโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น ได้ทำการศึกษาศตวรรษิกชนในเมืองโอกินาวาร่วมกับทีมของ ดร.เบรดลี่ วิลค็อก และ ดร.เคร็ก วิลค็อก แพทย์ชาวแคนาดา โครงการนี้ทำต่อเนื่องมาตั้งแต่ ค.ศ.1977 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 36 ปีแล้ว ผลการวิจัยพบว่า เหตุผลที่ชาวโอกินาวามีอายุยืนยาวเพราะปัจจัยทางด้านพันธุกรรม ร้อยละ 25 นอกนั้นอีกร้อยละ 75 เป็นเรื่องของลีลาชีวิต (life style)

ชาวโอกินาวายึดถือหลักที่เรียกว่า “ฮาระ ฮาจิ บุ” คือ กินแค่อิ่มก็พอชาวโอกินาวาจะนิยมทำสวนผักผลไม้ไว้กินเอง จึงทำให้ได้ออกกำลังกายอยู่ตลอด และมีสุขภาพแข็งแรง ประกอบกับชอบทานอาหารที่มีพลังงานต่ำ จึงทำให้ชาวโอกินาวามีรูปร่างผอมบาง และเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง ในอัตราที่ต่ำ และมีไขมันในเลือดต่ำมาก เมื่อเทียบกับคนในโลกตะวันตก นอกจากนี้ ชาวโอกินาวายังมีชีวิตที่เรียบง่าย เชื่องช้า ไม่รีบร้อนไปไหน อยู่และทำงานที่บ้าน ที่เรียกว่า “เทเก” คือ ง่ายๆ สบายๆ คนโอกินาวายังชอบสวดมนต์เป็นประจำ และยังมีแนวคิดดั้งเดิม ที่เรียกว่า “ยุยมารุ” คือ การแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่น ให้กำลังใจเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน

เคล็ดลับที่ไม่ลับดังกล่าว ชาวไทยก็สามารถนำไปปฏิบัติตามได้เช่นกัน จะได้มีอายุยืนยาวดังเช่นชาวโอกินาวา

แหล่งข้อมูล: http://www.manager.co.th/Dhamma/viewnews.aspx?NewsID=9570000024254

คนร้อยปีในแคนาดา

Print
PDF

C4

ศุทธิดา ชวนวัน

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ประเทศแคนาดา เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีจำนวนคนร้อยปีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จากข้อมูลสำมะโนประชากรแคนาดาในปี 2011 พบว่า แคนาดามีจำนวนคนร้อยปีที่มีหลักฐานยืนยันได้ 5,825 คน เป็นชาย 955 คน และหญิง 4,870 คน หรือคิดเป็นสัดส่วน 5:1 จะเห็นได้ว่าผู้หญิงจะมีอายุยืนยาวกว่าผู้ชาย โดยผู้หญิงมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดอยู่ที่ 83 ปี และ 79 ปีสำหรับผู้ชาย คนร้อยปีส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในรัฐซัสแคตเชวัน (Saskatchewan) ซึ่งเป็นหนึ่งในสองรัฐของประเทศที่ไม่มีส่วนที่ติดกับทะเล สำหรับผู้ที่มีอายุยืนยาวที่สุดในแคนาดาที่ยังมีชีวิตอยู่ คือ คุณยายทวดเมอร์ลี บาวิส (Merle Barwis) เกิดเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม คศ.1900 หรือปัจจุบันมีอายุ 113 ปี ซึ่งนับเป็นอันดับที่ 13 ของผู้ที่มีอายุยืนยาวที่สุดในโลก

คุณยายทวดเมอร์ลี บาวิส ไม่ได้บอกว่ามีเคล็ดลับอย่างไร ที่ทำให้อายุยืนยาวจนถึงทุกวันนี้ แต่ได้แนะนำว่า สิ่งที่สำคัญคือ “ทำโน่นทำนี่ไปเรื่อยๆ และสนใจในเรื่องของตัวเอง” นอกจากนี้ยังได้ทิ้งคำคมไว้ว่า “ถ้า เราคิดว่าแก่ เราก็จะแก่ ถ้าเราคิดว่าเด็ก เราก็จะเด็ก และถ้าในทุกๆ ปี ฉันแก่ขึ้นทุกปี ฉันจะไม่สามารถทำอะไรได้เลย คุณอาจจะแค่เดินไปข้างหน้ากับมัน”

Blue Zones พื้นที่สีฟ้าแห่งอายุร้อยปี

Print
PDF

c3

ศุทธิดา ชวนวัน 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Blue Zones หรือ พื้นที่สีฟ้า เป็นคำที่เรียกสถานที่ในโลกที่มีคนที่มีอายุยืนยาวและมีสุขภาพดีกว่าที่อื่น อาศัยอยู่ พื้นที่สีฟ้าเหล่านี้มีผู้สูงอายุที่มีอายุ 90 ปี หรือ 100 ปีขึ้นไปอาศัยอยู่เป็นปกติโดยปราศจากการใช้ยาหรือความพิการ

พื้นที่สีฟ้าประกอบด้วย 5 พื้นที่ ได้แก่ 1) เกาะซาร์ดิเนีย ประเทศอิตาลี 2) เกาะโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น 3) โลมา ลินดา แคลิฟอร์เนียใต้ ประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ประเทศคอสตาริกา และ 5) เกาะอิคาเรีย ประเทศกรีก พื้นที่ทั้ง 5 แห่งได้รับการนิยามว่าเป็นพื้นที่สีฟ้า จากการวิจัยเชิงสำรวจของนายแดน บุทเนอร์ นักเขียนแห่งนิตยสารเนชั่นแนลจีโอกราฟฟิกและทีมงาน เพื่อหาคำตอบจากคนที่มีอายุยืนยาวที่สุดจากพื้นที่สีฟ้าทั้ง 5 แห่ง ว่า มีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้คนอายุยืนยาว และแนวทางปฏิบัติที่เป็นเคล็ดลับทำให้มีอายุยืนยาวเป็นพิเศษ ผู้เขียนจะนำเสนอสิ่งที่แดน บุทเนอร์ ค้นพบจากการวิจัยของเขาในจดหมายข่าวฉบับต่อๆ ไป