ห้องสมุดศูนย์ฯ

คนร้อยปีในแคนาดา

Print
PDF

C4

ศุทธิดา ชวนวัน

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ประเทศแคนาดา เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีจำนวนคนร้อยปีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จากข้อมูลสำมะโนประชากรแคนาดาในปี 2011 พบว่า แคนาดามีจำนวนคนร้อยปีที่มีหลักฐานยืนยันได้ 5,825 คน เป็นชาย 955 คน และหญิง 4,870 คน หรือคิดเป็นสัดส่วน 5:1 จะเห็นได้ว่าผู้หญิงจะมีอายุยืนยาวกว่าผู้ชาย โดยผู้หญิงมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดอยู่ที่ 83 ปี และ 79 ปีสำหรับผู้ชาย คนร้อยปีส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในรัฐซัสแคตเชวัน (Saskatchewan) ซึ่งเป็นหนึ่งในสองรัฐของประเทศที่ไม่มีส่วนที่ติดกับทะเล สำหรับผู้ที่มีอายุยืนยาวที่สุดในแคนาดาที่ยังมีชีวิตอยู่ คือ คุณยายทวดเมอร์ลี บาวิส (Merle Barwis) เกิดเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม คศ.1900 หรือปัจจุบันมีอายุ 113 ปี ซึ่งนับเป็นอันดับที่ 13 ของผู้ที่มีอายุยืนยาวที่สุดในโลก

คุณยายทวดเมอร์ลี บาวิส ไม่ได้บอกว่ามีเคล็ดลับอย่างไร ที่ทำให้อายุยืนยาวจนถึงทุกวันนี้ แต่ได้แนะนำว่า สิ่งที่สำคัญคือ “ทำโน่นทำนี่ไปเรื่อยๆ และสนใจในเรื่องของตัวเอง” นอกจากนี้ยังได้ทิ้งคำคมไว้ว่า “ถ้า เราคิดว่าแก่ เราก็จะแก่ ถ้าเราคิดว่าเด็ก เราก็จะเด็ก และถ้าในทุกๆ ปี ฉันแก่ขึ้นทุกปี ฉันจะไม่สามารถทำอะไรได้เลย คุณอาจจะแค่เดินไปข้างหน้ากับมัน”

Blue Zones พื้นที่สีฟ้าแห่งอายุร้อยปี

Print
PDF

c3

ศุทธิดา ชวนวัน 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Blue Zones หรือ พื้นที่สีฟ้า เป็นคำที่เรียกสถานที่ในโลกที่มีคนที่มีอายุยืนยาวและมีสุขภาพดีกว่าที่อื่น อาศัยอยู่ พื้นที่สีฟ้าเหล่านี้มีผู้สูงอายุที่มีอายุ 90 ปี หรือ 100 ปีขึ้นไปอาศัยอยู่เป็นปกติโดยปราศจากการใช้ยาหรือความพิการ

พื้นที่สีฟ้าประกอบด้วย 5 พื้นที่ ได้แก่ 1) เกาะซาร์ดิเนีย ประเทศอิตาลี 2) เกาะโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น 3) โลมา ลินดา แคลิฟอร์เนียใต้ ประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ประเทศคอสตาริกา และ 5) เกาะอิคาเรีย ประเทศกรีก พื้นที่ทั้ง 5 แห่งได้รับการนิยามว่าเป็นพื้นที่สีฟ้า จากการวิจัยเชิงสำรวจของนายแดน บุทเนอร์ นักเขียนแห่งนิตยสารเนชั่นแนลจีโอกราฟฟิกและทีมงาน เพื่อหาคำตอบจากคนที่มีอายุยืนยาวที่สุดจากพื้นที่สีฟ้าทั้ง 5 แห่ง ว่า มีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้คนอายุยืนยาว และแนวทางปฏิบัติที่เป็นเคล็ดลับทำให้มีอายุยืนยาวเป็นพิเศษ ผู้เขียนจะนำเสนอสิ่งที่แดน บุทเนอร์ ค้นพบจากการวิจัยของเขาในจดหมายข่าวฉบับต่อๆ ไป

Blue Zones พื้นที่สีฟ้าแห่งที่ 1: ซาร์ดิเนีย ประเทศอิตาลี

Print
PDF

c2

ศุทธิดา ชวนวัน
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ซาร์ดิเนีย เป็นเกาะขนาดใหญ่แถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ในประเทศอิตาลี ซึ่งในพื้นที่สีฟ้านี้ บาร์บาเกียเป็นภูมิภาคที่มีคนอายุยืนที่สุดอาศัยอยู่ โดยมีชื่อเสียงเรื่องที่มีผู้เฒ่าอายุเกินร้อยปีจำนวนมากเป็นพิเศษ ผู้เฒ่าชายเหล่านี้จะยังคงรักษาความกระฉับกระเฉงและกำลังวังชาไว้ได้นานกว่า ผู้ชายในพื้นที่อื่น โดยปกติประเทศที่พัฒนาแล้วจะมีสัดส่วนคนร้อยปีที่เป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย สี่ต่อหนึ่ง แต่ในพื้นที่สีฟ้าแห่งนี้จะมีสัดส่วนเท่ากันคือ หนึ่งต่อหนึ่ง

ไขมันต่ำ และเน้นผักเป็นหลัก 2) ให้ความสำคัญกับครอบครัวมากที่สุด เพราะจะทำให้มั่นใจว่าทุกคนในครอบครัวได้รับการดูแล 3) ดื่มนมแพะ เพราะช่วยป้องกันโรคความเสื่อมจากความชรา 4) การมีทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอายุ ซึ่งอาจมีส่วนร่วมทำให้มีสุขภาพดีขึ้น ปรับตัวได้ดีขึ้น และมีอายุยืนยาวขึ้น 5) การเดิน หรือขยับร่างกายอยู่เสมอ 6) การดื่มไวน์แดงวันละหนึ่งถึงสองแก้ว เพื่อช่วยลดความเครียด และ 7) การหัวเราะกับเพื่อนๆ ซึ่งผู้ชายในพื้นที่สีฟ้าแห่งนี้มีชื่อเสียงเกี่ยวกับอารมณ์ขันกึ่งประชด ประชัน การหัวเราะช่วยทำให้ลดความเครียด และลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ และหลอดเลือด ลองนำเคล็ดลับการมีอายุยืนยาวของผู้เฒ่าในซาร์ดิเนียไปปฏิบัติ อาจจะทำให้ท่านมีอายุยืนยาวขึ้นก็ได้ ฉบับหน้ารอติดตามพื้นที่สีฟ้าแห่งที่ 2 นะคะ

ที่มา: แดน บุทเนอร์. 2556. ขอบฟ้าแห่งอายุร้อยปี: บทเรียนเพื่อชีวิตยืนยาวจากคนที่มีอายุยืนยาวที่สุด. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโกมลคีมทอง.

Blue Zones พื้นที่สีฟ้าแห่งที่ 2: โอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น

Print
PDF

C1

ศุทธิดา ชวนวัน

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

“โอกินาวา” หรือหมู่เกาะฮาวายในบริบทญี่ปุ่น ตั้งอยู่ที่หมู่เกาะเรียวกุ ระหว่างทะเลแปซิฟิกเหนือและทะเลจีนตะวันออก เป็นหมู่เกาะที่มีอากาศอบอุ่นตลอดทั้งปี ทำให้ชาวโอกินาวาสามารถปลูกพืชผักสวนครัวได้ตลอดปี ไม่มีความจำเป็นต้องทำผักดองเพื่อยืดอายุอาหารเหมือนพื้นที่อื่นๆ ของเกาะญี่ปุ่น ดังนั้น คนร้อยปีในเกาะโอกินาวาแทบจะทุกคนทำสวนหรือเคยทำสวน การได้รับประทานพืชผักเป็นหลักมาเกือบตลอดชีวิต การได้รับวิตามินดีอย่างเหมาะสมตลอดปี รวมถึงการได้เคลื่อนไหวและออกกำลังทุกส่วนจากการทำสวน ถือว่าเป็นเคล็ดลับในการมีอายุยืนยาวของหมู่ผู้เฒ่าอายุร้อยปีในโอกินาวา นอกจากนี้ชาวโอกินาวาที่สูงวัยยังมีเป้าหมายของการตื่นเช้าอย่างชัดเจน และมีลีลาชีวิตที่เรียบง่าย มีความสุขกับการดำเนินชีวิตแบบไม่เร่งรีบ เคล็ดลับของชาวโอกินาวาทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่า ลีลาชีวิต และสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องกับความมีอายุยืนยาว ฉบับหน้ารอติดตามพื้นที่สีฟ้าแห่งที่ 3 นะคะ

สถิติคนร้อยปี 2007-2011 ในอเมริกา

Print
PDF

ข้อมูลจำนวนคนร้อยปีในประเทศอเมริกานี้ นำมาจากข้อมูลการสำรวจ American Community Survey (ACS) ในช่วงปี 2007-2011

การสำรวจ ACS ประกอบด้วยข้อมูลในเรื่องสถานภาพสมรส การศึกษา การได้รับสวัสดิการทหารผ่านศึก รายได้ และความยากจน ในการสอบถามข้อมูลคนร้อยปีจากการสำรวจนี้ จะมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลคนร้อยปีด้วยการสอบถามข้อมูลอายุ 2 ประเภทคือ อายุเต็มปี และวันเดือนปีเกิด

การสำรวจ ACS นับจำนวนศตวรรษิกชนคนร้อยปีได้ 55,000 คน หรือคิดเป็น 0.02% โดยเป็นผู้หญิง 81% และเป็นผู้ชาย 19%

Read more...