สาระน่ารู้

Universal design

Print
PDF

สังคมไทยทุกวันนี้มีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น หันไปทางไหนก็มีแต่ผู้สูงอายุเต็มไปหมด (ซึ่งเราก็จะเป็นผู้สูงอายุในวันข้างหน้าเหมือนกัน) การใช้ชีวิตประจำวันก็ไม่สะดวกสบายเหมือนเก่า อันเนื่องมาจากปัญหาสุขภาพที่เสื่อมโทรมไปตามวัย บ้างก็ประสบปัญหาปวดเข่า หูตาฝ้าฟาง บ้าง

ในขณะที่หลายๆ ภาคส่วนก็เริ่มให้ความสำคัญกับปัญหาเหล่านี้ อย่างหนึ่งที่เริ่มทำกันคือ การออกแบบ หรือปรับปรุงสถานที่ หรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้เอื้อกับคนกลุ่มนี้ได้ใช้และได้เข้าถึง อาทิ เช่น การมีลิฟท์สำหรับการใช้รถไฟฟ้า นอกเหนือจากบันไดเลื่อน การมีห้องน้ำเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุ โดยวิธีการเหล่านี้ นักวิชาการเขาเรียกว่า "Universal design"

หลังจากที่ได้ยินศัพท์คำนี้มานาน ว่ามันหมายถึงอะไรนั้น เผอิญเปิดไปพบรายการทีวีช่องหนึ่ง ชื่อรายการว่า "เมืองใจดี" ซึ่งเป็นที่น่าแปลกว่า พิธีกรดำเนินรายการนั้นเป็นผู้ชายคนหนึ่งซึ่งนั่งรถเข็น ก็ทำให้เกิดความสนใจที่จะดูรายการนี้ต่อไป

"Universal design การออกแบบเพื่อทุกคน" พิธีกรท่านนั้นคือ คุณกฤษนะ ละไล ผู้ซึ่งมีความพิการเช่นกัน ข้อสรุปที่ผู้เขียนได้จากการดูรายการในวันนั้น ทำให้ได้รู้ความหมายที่แท้จริงของคำว่า Universal design ว่าแท้ที่จริงแล้ว เป็นการออกแบบเพื่อทุกคน ไม่เพียงเฉพาะ เด็ก คนพิการ หรือผู้สูงอายุเท่านั้น ให้เขาสามารถพึ่งตนเองได้มากที่สุดนั่นเอง

ข้อมูล: รายการเมืองใจดี ช่อง TPBS

ผู้เขียน: ศูนย์ศตวรรษิกชน

อภิศตวรรษิกชน (Supercentenarian)

Print
PDF

หลายๆ คนที่สนใจในประเด็นผู้สูงอายุ อาจจะเคยได้ยินคำว่า "ศตวรรศษิกชน" ( Centenarian) หรือ "คนร้อยปี" กันมาบ้างแล้ว แล้วเคยสงสัยหรือไม่ หากคนที่มีอายุมากๆ เกิน 110 ปี เราจะเรียกคนกลุ่มนี้ว่าศตวรรษิกชนด้วยหรือไม่ หรือมีชื่อเรียกอย่างอื่นอีก


คำตอบที่สงสัย ถูกค้นพบจาก หนังสือเรื่อง "ประเทศไทย ควรมีพลเมืองเท่าไรจึงจะดี" ของ ศาสตราจารย์ ดร.ประโมทย์ ประสาทกุล (2552)


มาไขข้อสงสัยพร้อมๆ กันเลยค่ะ

Read more...

บทสัมภาษณ์ "แนะวิธี...อยู่อย่างไรให้อายุยืนเกิน 100"

Print
PDF

แนะวิธี...อยู่อย่างไรให้อายุยืนเกิน 100

              การมีสุขภาพดี แข็งแรงอยู่เสมอในวัยสูงอายุ เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการและหวังให้ตัวเองเป็นเช่นนั้น แต่ก็อาจดูเป็นเรื่องยากหากจะทำ เนื่องจากสุขภาพที่ดีนั้น ต้องประกอบด้วยปัจจัย หลายๆ อย่าง ซึ่งคนแก่แต่หัวใจยังหนุ่ม “คุณหมอเฉก ธนะสิริ” วัย 82 ปี ผู้นี้ บอกว่า การที่คนเราจะมีสุขภาพดีและมีอายุยืนยาวนั้น ไม่ใช่เรื่องยาก

“คุณก็กิน-อยู่แบบช้าง ม้า วัว ควาย ยีราฟ แรด สิ”

 

ประโยคนี้ คุณหมอพูดแบบขำๆ  และเมื่อเห็นเราขำไปด้วย คุณหมอจึงรีบบอกว่า 

Read more...

อายุ 120 ปี ดูทีว่าจะน้อยไป?

Print
PDF

เฉก ธนะสิริ

ประธานมูลนิธิฟื้นฟูส่งเสริมการแพทย์ไทยเดิมฯ พ.ศ. 2547

ผมได้ตั้งเป้าหมาย (โปรมแกรมจิต) ไว้นานแล้วว่า อยากจะทดลองให้มีอายุยืนถึง 120 ปี อย่างมีคุณภาพ แต่ปรากฏว่าในการประชุมอายุยืนยาวระหว่างประเทศที่กรุงปารีส ฝรั่งเศส (Anti- Aging World Conference) เมื่อเร็วๆ นี้ เอง (2005) ได้รายงานทางวิชาการว่า มนุษย์น่าจะมีอายุยืนยาวเป็นปกติถึง 200 ปี!

ดังนั้นบทความที่ผมเคยเขียนลงในมติชนเมื่อ พ.ศ. 2546 เรื่อง "ชีวิตเมื่อตั้งต้น 80" น่าจะล้าสมัยและเชยแหลกไปเสียแล้ว

Read more...

ผู้สูงอายุไทย : ปัจจุบันและอนาคต

Print
PDF

โดย ศ.ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล


ในสัมมนาวิชาการเรื่อง “เตรียมพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ”
26 มีนาคม 2550 ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2

 

เนื้อหา

  • พีระมิดประชากรไทย พ.ศ. 2513 - 2573
  • การเปลีีี่ยนแปลงประชากรของประเทศไทย
  • ประชากรรุ่นเกิดล้าน (พ.ศ. 2506 – 2526) ของประเทศไทย
  • “ระเบิดประชากร”ลูกทีี่ 2:การเพิิ่มขึึ้นของประชากรสูงวัย
  • ประชากรวัยเด็กและผู้ส้ส้สูงอายุ พ.ศ. 2548 - 2583
  • จำนวนและร้อยละของประชากรกลุ่มต่างๆ พ.ศ. 2550 , 2580
  • จำนวนผู้สูงอายุกลุ่มอายุต่าง ๆ จำแนกตามเพศ พ.ศ. 2550 , 2580
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ icon Download (150.17 kB)