หนังสือ

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับผู้สูงอายุ

Print
PDF

หนังสือเล่มนี้ จัดทำโดย สำนักบริหารการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ

ขออนุญาตเผยแพร่ โดยขอขอบคุณ http://202.143.137.99/ebookzzzzz/pdfs/oldman.pdf

ท่านที่สนใจสามารถเข้าไปอ่านได้ที่นี่ค่ะ http://202.143.137.99/ebookzzzzz/oldman

 

แนะนำหนังสือ: แนวปฏิบัติในการบริการผู้สูงอายุ

Print
PDF

วันนี้มีหนังสือดีๆ มาแนะนำกันค่ะ สนใจสามารถดาวโหลดได้ที่ www.hsri.or.th

เรื่อง : การจัดการความรู้และสังเคราะห์ แนวทางปฏิบัติของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล แนวปฏิบัติในการบริการผู้สูงอายุ
บรรณาธิการ : รศ.ดร.วรรณภา อรุณแสง พญ.ลัดดา ดำริการ
จัดพิมพ์โดย : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) www.hsri.or.th

เนื้อหาภายในเล่ม

บทที่ 1 หัวใจการให้บริการผู้สูงอายุในชุมชน

บทที่ 2 การจำแนกกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน

บทที่ 3 แนวทางการจัดบริการสำหรับผู้สูงอายุเฉพาะกลุ่มโดย รพ.สต.

บทที่ 4 การนำแนวปฏิบัติไปใช้เพื่อจัดบริการสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน รพ.สต.

บทที่ 5 การเชื่อมต่อและเชื่อมโยงงาน การให้บริการผู้สูงอายุในชุมชน โดย รพ.สต.


สนใจดาวโหลดหนังสือได้ที่นี่ค่ะ  www.hsri.or.th

คุณค่าผู้สูงอายุในสายตาสังคมไทย

Print
PDF

ประชากรและสังคม 2553

โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้แต่ง: สุชาดา ทวีสิทธิ์ , สวรัย บุณยมานนท์

ดาวโหลด...ฟรีตามลิงค์นี้ค่ะ

http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsr-th/download_PublicationBook/2553/408-ValueElderly.pdf

หรืออีกหนึ่งทางเลือกง่ายๆ  ประชากรและสังคม ผู้สูงอายุ