ศตวรรษิกชนชายไทย ชื่อเสียงลือไกลในอดีต

Print
PDF

oldman1

ในทางสถิติและข้อมูล ที่ได้มีการสำรวจรวบรวม ไว้เป็นหลักฐานนั้นเราจะพบว่า ประชากรหญิง นอกจากจะมีจำนวนมากกว่าประชากรชายแล้ว หากกล่าวถึงเรื่องอายุเฉลี่ย ประชากรหญิงก็จะมีอายุที่ยืนสูงกว่าประชากรชายด้วยเช่นกัน ซึ่งถ้าเราจะกล่าวเฉพาะเจาะจงลงไปถึงประชากรชายชาวไทยที่มีอายุยืนยาวเกินร้อยปี ก็มีให้พบเห็นได้บ้างในข่าวตามสื่อต่างๆ แต่ไม่บ่อยนัก ในจำนวนของประชากรชายที่มีอายุยืนยาวเกินร้อยปีนั้น พบว่า มีจำนวนหนึ่งที่เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ซึ่งสามารถรวบรวมเพื่อเผยแพร่ให้เป็นที่ประจักษ์ได้ดังต่อไปนี้

 

1.พลตำรวจตรี ขุนพันธรักษ์ราชเดช(บุตร พันธรักษ์) ถึงแก่กรรมเมื่อ 5 กรกฎาคม 2549 อายุรวม 103 ปี

oldman3

-เกิดเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2446

-อดีตผู้บังคับการตำรวจภูธรภาค 8

-อดีตมือปราบโจรชื่อดังในอดีต

 

2.เจ้าสัวเกียรติ  วัธนเวคิน ถึงแก่กรรมเมื่อ 14 มิถุนายน 2556 อายุรวม 103 ปี

oldman2

-เกิดเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2452

-ผู้ก่อตั้งธนาคารเกียรตินาคิน

-อดีตประธานกิตติมศักดิ์ของสมาคมฮากกาแห่งประเทศไทย

 

3.ศ.นสพ.เตียง  ตันสงวน ถึงแก่กรรมเมื่อ 1 กันยายน 2552 อายุรวม 102 ปี

oldman5

-เกิด 29 มิถุนายน 2450

-อดีตศาสตราจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์

-อดีตคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

4.พันเอก(พิเศษ)ถนัด  คอมันตร์ ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อ 3 มีนาคม 2559 อายุรวม 102 ปี

oldman6

-เกิด 9 กุมภาพันธ์ 2457

-อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

-หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง "สมาคมอาเซียน"(2510)

 

5.ขุนตำรวจเอก พระมหาเทพกษัตริสมุห(เนื่อง  สาคริก) ถึงแก่กรรมเมื่อ 7 มิถุนายน 2541 อายุรวม 100 ปี

oldman8

-เกิด 19 มิถุนายน 2441

-อดีตเจ้ากรมพระตำรวจหลวงในซ้าย กรมพระตำรวจหลวงรักษาพระองค์

-บิดาของ ศ.ระพี  สาคริก(2465-ปัจจุบัน) "บิดาแห่งกล้วยไม้ไทย" อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

6.พลตำรวจจัตวา หม่อมหลวงมานิจ  ชุมสาย ถึงแก่กรรมเมื่อ 3 มกราคม 2552 อายุรวม 100 ปี

oldman9

-เกิด 5 ตุลาคม 2451

-นักเขียน นักวิทยาศาตร์ นักประวัติศาสตร์ นักการศึกษา

-บิดาของ นายสุเมธ  ชุมสาย ณ อยุธยา ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์(สถาปัตยกรรม) / ดร.อาจอง  ชุมสาย ณ อยุธยา

 

7.นายแพทย์เสม  พริ้งพวงแก้ว ถึงแก่กรรมเมื่อ 8 กรกฎาคม 2554 อายุรวม 100 ปี

oldman7

-เกิด 31 พฤษภาคม 2454

-อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

-อดีตนายแพทย์ผู้บุกเบิกการแพทย์ชนบท

 

8.นายชำนาญ  ยุวบูรณ์ ถึงแก่กรรมเมื่อ1 กรกฎาคม 2558 อายุ 100 ปี

oldman4

-อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครฯ

-อดีตอธิบดีกรมการปกครองนาน 12 ปี

 

.....................................................................................................

 

ศตวรรษิกชนชาย ชาวไทย ทั้ง 8 ท่านที่ได้กล่าวมานี้ นับว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้า ควรค่าแก่การนำมาเผยแพร่และยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นอย่างยิ่ง

 

ข้อมูลอ้างอิง

-วิกิพีเดีย

-อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ ศ.กิตติคุณ นสพ.เตียง  ตันสงวน

-อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ ขุนตำรวจเอก พระมหาเทพกษัตริสมุห(เนื่อง  สาคริก)

 

 

 

รวบรวม/เรียบเรียงโดย

ฤทธิชัย  สุทธิเสริม

ศูนย์ศตวรรษิกชน

(13 ตุลาคม 2558)