แม่ร้อยปีภาคกลาง ประจำปี 2558

Print
PDF

mon_581

สำหรับการคัดเลือกแม่ร้อยปี ภาคกลางประจำปี 2558 นี้ ได้แก่ แม่ทองคำ เหมวงษ์ ซึ่งท่านมีอายุ 103 ปี จังหวัดชลบุรี

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับบุตรสาวคนโต ที่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

มีบุตรธิดา 2 คน ปัจจุบันบุตรคนโตอายุ 65 ปี บุตรคนสุดท้องอายุ 59 ปี

อาชีพเดิมรับจ้างทั่วไป

แม่เป็นคนยิ้มแย้ม หัวเราะเก่ง มีสุขภาพที่ดี

รับประทานอาหารเองได้ อาบน้ำเองได้  ใส่เสื้อผ้าเองได้

อาหารที่รับประทานเป็นประจำ คือ  ผักต้มจิ้มน้ำพริก

mon_582mon_583

ปัจจุบัน แม่ทองคำ ยังเดินเหินเองได้ กินข้าวเองได้

 

mon_584mon_585

แม่ทองคำกับลูกสาว (ซ้าย) แม่ทองคำกับอาจารย์ปราโมทย์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการคัดเลือกแม่ร้อยปี (ขวา)

mon_586