แม่ร้อยปี มหิดลวันแม่ ประจำปี 2558

Print
PDF

mom58

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานคณะกรรมการตัดสินรางวัลแม่ ๑๐๐ ปี เปิดเผยว่า รางวัลแม่ ๑๐๐ ปี จัดขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณแก่แม่ที่มีอายุยืนยาวถึง ๕ แผ่นดิน คัดเลือกจากแม่ที่มีอายุ ๑๐๐ ปี ขึ้นไป เพื่อเป็นข้อมูลวิชาการทางประชากรศาสตร์เกี่ยวกับความยืนยาวชีวิตของประชากรไทย รวมทั้งเป็นข้อมูลให้ศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินชีวิต และการดูแลสุขภาพ ทั้งกายและใจของแม่ที่มีอายุ ๑๐๐ ปีขึ้นไปเหล่านี้ เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับคนรุ่นหลังต่อไป

โดยปีนี้มีผู้เสนอชื่อจำนวน ๘๖ รายจากทั่วประเทศ ซึ่งคณะกรรมการได้ออกไปสำรวจและสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาทางด้านสุขภาพ ตัดสินให้มีผู้ได้รับรางวัลจำนวน ๕ ท่านดังนี้

 

แม่ ๑๐๐ ปี ภาคเหนือ ได้แก่

แม่แป้น ถาวร อายุ ๑๐๔ ปี จังหวัดตาก อาศัยอยู่กับลูกชายที่อำเภอเมือง จังหวัดตาก มีบุตรธิดารวมกัน ๒ คน บุตรคนโตเสียชีวิตแล้ว ปัจจุบันบุตรคนสุดท้องอายุ ๘๓ ปี อาชีพเดิมขายของ แม่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว ปัจจุบันยังมีฟันอยู่ครบ แม่เป็นคนมีจิตใจเมตตา ไม่เคยว่าร้ายใคร อาหารที่กินเป็นประจำ คือ ปลาปิ้งจิ้มน้ำพริกไม่เผ็ด ข้าวมันไก่ ปลาเผา สะเดาลวกน้ำเดือด ต้มฟักทอง ผลไม้ชอบรับประทานทุเรียน

m585

 

แม่ ๑๐๐ ปี ภาคอีสาน ได้แก่

แม่ลอง สอนพรหม อายุ ๑๐๒ ปี จังหวัดเลย อาศัยอยู่กับบุตรสาวที่อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย มีบุตรธิดารวมกัน  ๖ คน ปัจจุบันบุตรคนโตอายุ ๗๕ ปี บุตรคนสุดท้อง อายุ ๕๔ ปี อาชีพเดิมเป็นเกษตรกร แม่เป็นคนอารมณ์ดี ออกกำลังกายเป็นประจำ จึงมีสุขภาพแข็งแรง สามารถกวาดบ้าน ดายหญ้า ปลูกผัก และซักผ้าได้ อาหารที่รับประทานเป็นประจำ คือ ปลาร้าทอด ผักลวก แจ่ว และข้าวเหนียว

m-584

 

แม่ ๑๐๐ ปี ภาคใต้ ได้แก่

แม่หลงหม๊า บุกโล อายุ ๑๐๔ ปี จังหวัดกระบี่ อาศัยอยู่กับบุตรคนสุดท้อง ที่อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่  มีบุตรธิดารวมกัน ๘ คน ปัจจุบันบุตรคนโตอายุ ๘๕ ปี แต่เสียชีวิตแล้ว บุตรคนสุดท้องอายุ ๕๘ ปี อาชีพเดิมทำสวนยาง แม่เป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรง นวดแผนไทยได้ ชอบกินสมุนไพรฟ้าทะลายโจร อาหารที่รับประทานเป็นประจำ คือ แกงเลียง

m58-3

 

แม่ ๑๐๐ ปี ภาคกลาง ได้แก่ แม่ทองคำ เหมวงษ์ อายุ ๑๐๓ ปี จังหวัดชลบุรี อาศัยอยู่กับบุตรสาวคนโต ที่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีบุตรธิดารวมกัน ๒ คน ปัจจุบันบุตรคนโตอายุ ๖๕ ปี บุตรคนสุดท้องอายุ ๕๙ ปี อาชีพเดิมรับจ้างทั่วไป แม่เป็นคนยิ้มแย้ม หัวเราะเก่ง มีสุขภาพที่ดี รับประทานอาหารเองได้ อาบน้ำเองได้  ใส่เสื้อผ้าเองได้ อาหารที่รับประทานเป็นประจำ คือ  ผักต้มจิ้มน้ำพริก

m-582

แม่ ๑๐๐ ปี กรุงเทพมหานคร ได้แก่

แม่บุหงา  เตมียบุตร อายุ ๑๐๐ ปี จังหวัดกรุงเทพมหานคร อาศัยอยู่กับบุตรสาว ที่กรุงเทพมหานคร มีบุตรธิดารวมกัน  ๙  คน  ปัจจุบันบุตรคนโตอายุ ๗๘ ปี บุตรคนสุดท้องอายุ ๕๔ ปี อาชีพเดิมทำขนมขาย แม่เป็นคนขยัน มีจิตใจเมตตาชอบช่วยเหลือผู้อื่นในยามทุกข์ยาก รักความสะอาด อาหารที่รับประทานเป็นประจำ คือ กุ้งแห้งน้ำปลามะนาว ส้มตำปลาร้า อาหารที่ชอบมากต้มยำขาหมู

m-581


ผู้ได้รับคัดเลือก แม่ ๑๐๐ ปี จะได้เข้ารับประทานรางวัล จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในงาน มหิดล - วันแม่ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลจัดขึ้นเป็นปีที่ ๓๐ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา