บรรยายนำ "ศตวรรษิกชนในประเทศไทย"

Print
PDF
Slide
เรียนท่านผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ท่านผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการศตวรรษิกชนแห่งชาติ ทุกท่าน

ผมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการศตวรรษิกชนแห่งชาติในวันนี้ ไม่ว่า ท่านจะเข้าร่วมประชุมเพราะสนใจเรื่องประชากรที่มีอายุสูงมากๆกลุ่มนี้ หรือเข้าร่วมประชุมเพราะ ต้องการความรู้ว่าจะทำอย่างไรจึงจะมีอายุยืนถึงร้อยปีก็ตาม ท่านก็ได้ชื่อว่ามีส่วนร่วมในการประชุม วิชาการเรื่องคนที่มีอายุร้อยปีขึ้นไปซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยในวันนี้

อ่านต่อ