แนะนำหนังสือ: แนวปฏิบัติในการบริการผู้สูงอายุ

Print
PDF

วันนี้มีหนังสือดีๆ มาแนะนำกันค่ะ สนใจสามารถดาวโหลดได้ที่ www.hsri.or.th

เรื่อง : การจัดการความรู้และสังเคราะห์ แนวทางปฏิบัติของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล แนวปฏิบัติในการบริการผู้สูงอายุ
บรรณาธิการ : รศ.ดร.วรรณภา อรุณแสง พญ.ลัดดา ดำริการ
จัดพิมพ์โดย : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) www.hsri.or.th

เนื้อหาภายในเล่ม

บทที่ 1 หัวใจการให้บริการผู้สูงอายุในชุมชน

บทที่ 2 การจำแนกกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน

บทที่ 3 แนวทางการจัดบริการสำหรับผู้สูงอายุเฉพาะกลุ่มโดย รพ.สต.

บทที่ 4 การนำแนวปฏิบัติไปใช้เพื่อจัดบริการสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน รพ.สต.

บทที่ 5 การเชื่อมต่อและเชื่อมโยงงาน การให้บริการผู้สูงอายุในชุมชน โดย รพ.สต.


สนใจดาวโหลดหนังสือได้ที่นี่ค่ะ  www.hsri.or.th