Universal design

Print
PDF

สังคมไทยทุกวันนี้มีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น หันไปทางไหนก็มีแต่ผู้สูงอายุเต็มไปหมด (ซึ่งเราก็จะเป็นผู้สูงอายุในวันข้างหน้าเหมือนกัน) การใช้ชีวิตประจำวันก็ไม่สะดวกสบายเหมือนเก่า อันเนื่องมาจากปัญหาสุขภาพที่เสื่อมโทรมไปตามวัย บ้างก็ประสบปัญหาปวดเข่า หูตาฝ้าฟาง บ้าง

ในขณะที่หลายๆ ภาคส่วนก็เริ่มให้ความสำคัญกับปัญหาเหล่านี้ อย่างหนึ่งที่เริ่มทำกันคือ การออกแบบ หรือปรับปรุงสถานที่ หรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้เอื้อกับคนกลุ่มนี้ได้ใช้และได้เข้าถึง อาทิ เช่น การมีลิฟท์สำหรับการใช้รถไฟฟ้า นอกเหนือจากบันไดเลื่อน การมีห้องน้ำเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุ โดยวิธีการเหล่านี้ นักวิชาการเขาเรียกว่า "Universal design"

หลังจากที่ได้ยินศัพท์คำนี้มานาน ว่ามันหมายถึงอะไรนั้น เผอิญเปิดไปพบรายการทีวีช่องหนึ่ง ชื่อรายการว่า "เมืองใจดี" ซึ่งเป็นที่น่าแปลกว่า พิธีกรดำเนินรายการนั้นเป็นผู้ชายคนหนึ่งซึ่งนั่งรถเข็น ก็ทำให้เกิดความสนใจที่จะดูรายการนี้ต่อไป

"Universal design การออกแบบเพื่อทุกคน" พิธีกรท่านนั้นคือ คุณกฤษนะ ละไล ผู้ซึ่งมีความพิการเช่นกัน ข้อสรุปที่ผู้เขียนได้จากการดูรายการในวันนั้น ทำให้ได้รู้ความหมายที่แท้จริงของคำว่า Universal design ว่าแท้ที่จริงแล้ว เป็นการออกแบบเพื่อทุกคน ไม่เพียงเฉพาะ เด็ก คนพิการ หรือผู้สูงอายุเท่านั้น ให้เขาสามารถพึ่งตนเองได้มากที่สุดนั่นเอง

ข้อมูล: รายการเมืองใจดี ช่อง TPBS

ผู้เขียน: ศูนย์ศตวรรษิกชน