คุณค่าผู้สูงอายุในสายตาสังคมไทย

Print
PDF

ประชากรและสังคม 2553

โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้แต่ง: สุชาดา ทวีสิทธิ์ , สวรัย บุณยมานนท์

ดาวโหลด...ฟรีตามลิงค์นี้ค่ะ

http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsr-th/download_PublicationBook/2553/408-ValueElderly.pdf

หรืออีกหนึ่งทางเลือกง่ายๆ  ประชากรและสังคม ผู้สูงอายุ