"ฉันจะอยู่ถึง 120 ปี"

Print
PDF

 

 

ขอร่วมแชร์ภาพนี้ค่ะ: ในหลวงของเรา เป็นพระองค์หนึ่งที่ทรงรับสั่งว่า "ฉันจะอยู่ถึง 120 ปี" เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2547 ในหลวงได้ตรัสต่อหน้าข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนที่ไปเฝ้าถวายพระพรในวันเฉลิมพระชนมพรรษา มีใจความว่า

"พระองค์ท่านทรงตั้งพระทัย ที่จะมีพระชนมายุยืนยาวถึง 120 ปี"

ซึ่งเราก็เป็นหนึ่งที่เชื่อเช่นนี้ ...