ไปฟังงานวิจัยของ ศตวรรษิกชนคนร้อยปี กัน

Print
PDF

มาฟังงานวิจัยของ ศตวรรษิกชนคนร้อยปี ศตวรรษิกชนคนร้อยปี คือ กลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุตอนปลายที่มีอายุ 100 ปี ขึ้นไป กันค่ะ งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจาก สกว. โดยทีมวิจัยของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ไปชมกันค่ะ : https://www.youtube.com/watch?v=GWMu54AjCQE

 

 

รู้จัก “คนร้อยปี” ไทยให้มากขึ้น

Print
PDF

"มากกว่าครึ่งหนึ่งของคนร้อยปีมีสุขภาพไม่ดี เช่น ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เคลื่อนไหวลำบาก ความจำเลอะเลือน หูดับ ปัจจัยเหล่านี้นำมาซึ่งความทุกข์ใจและความลำบากแก่คนร้อยปีอย่างมาก ซึ่งสังคมมีหน้าที่จะต้องดูแลกลุ่มคนร้อยปีเหล่านี้ให้เหมาะสม"

Read more...

รายงานประจำปี "สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2559"

Print
PDF

รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยประจำปี 2559 ฉบับนี้ได้รวบรวมสถิติข้อมูลสถานการณ์การสูงอายุของประชากรไทยในปัจจุบัน และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุของประชากรที่เกิดขึ้นในอดีตเพื่อฉายภาพสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต สำหรับรายงานประจำปีนี้มีอรรถบทที่เน้นเป็นพิเศษในประเด็นเรื่องสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุไทย

ดาวโหลดได้ที่ : สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2559

การศึกษาศตวรรษิกชนคนร้อยปีในประเทศไทย

Print
PDF

การศึกษาศตวรรษิกชนคนร้อยปีในประเทศไทย

โดย ศ.ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล, รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์, รศ.ดร.ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์, ผศ.ดร.จรัมพร โห้ลำยอง, ผศ.ดร.ศุทธิดา ชวนวัน, กาญจนา เทียนลาย, ฤทธิชัย สุทธิเสริม และ สิรินทร์ญา ไข่เขียว

สนใจอ่านงานวิจัย ได้ที่เว็บไซต์ สกว. : http://knowledgefarm.in.th/thai-centenarians-2/

Nabi Tajima ผู้ที่มีอายุยืนยาวที่สุดในโลกคนใหม (ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2560)

Print
PDF

คุณยายทวดนาบิ ทาจิมะ (Nabi Tajima) เป็นผู้มีอายุ ยืนยาวที่สุดในประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ปี 2558 และได้กลายเป็นผู้มีอายุมากที่สุดในโลกที่มีหลักฐานยืนยันได้ในวัย 117 ปี 116 วัน (ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560) เมื่อ15กันยายน 2560 ที่ผ่านมา หลังจากที่คุณยายทวดไวโอเล็ต บราวน์ (Violet Brown) ได้เสียชีวิตไปเมื่อวันดังกล่าว ด้วยวัย 117 ปี 189 วัน

ภาพจาก http://nordic.businessinsider.com/nabi-tajima-117-is-now-the-oldest-person-in-the-world-2017-9/

 

Read more...